UG爱好者

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 1065221|回复: 1643
打印 上一主题 下一主题

UG NX许可证错误,UG打不开等解决方法大集锦(总汇)!

    [复制链接]

Administrator

UG论坛创始人

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

UID
1
U币
45070
G币
3083923
元宝
168
技术
14
主题
2481
帖子
16194
精华
15
阅读权限
255
注册时间
2011-11-21
最后登录
2017-6-28
在线时间
11262 小时
居住地
浙江省 温州市 乐清市 柳市镇

社区QQ达人站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

QQ
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-7 11:01:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          原创UG安装技术解决方案集锦
* l( R3 _* r4 z; [1 X' f; G" y8 n/ z2 t# ^; j! y
         对于新手来说,UG安装比较麻烦,UG软件对系统环境也比较挑剔,以至于安装UG软件是很多人头疼的问题,有些老师傅都无奈,下面全部是老叶我自己实际遇到,它能给各位UG用户提供最好的原创技术解决方案(目前网络上最全的UG安装技术资料),希望它们能一传十,十传百这样传下去,就目前来看,有非常多用户用到过此贴,所以你可以收藏本贴,以便日后使用。/ G3 B" n" [7 O! y( F, t) ~

/ c8 ~  Q5 \  d
首次发布时间
  2012112) @" D; a. g( R  N+ f
最近更新时间201686
  T* l- [3 @9 Q# I6 E' v( OUG安装错误问题(一)" ?6 l: H& y  }7 D' u3 M- ]
http://www.ugsnx.com/thread-30-1-1.html) J) P9 J2 K7 H; K
& D& s4 U  \2 A8 q, F; i
http://www.ugsnx.com/thread-19137-1-1.html
8 _: m' J0 O0 _+ M; F1 A) d
/ S# y# B$ U4 j6 e+ X) J
---------------------------- / s0 Y9 x5 z( {
UG安装错误问题(二)
1 P$ j! F; M' Hhttp://www.ugsnx.com/thread-140-1-1.html/ }* i! q  {  X4 ^' D4 e6 l
http://www.ugsnx.com/thread-18570-1-1.html! L) `) i# ]! w0 r- J5 c! c. T6 d

2 [* e  u' {1 b% x$ k1 Z
----------------------------
' g  ?  A) }! o1 L( Z+ ~( VUG安装错误问题(三)" y8 O; m# G# Y/ W- h0 a% q
http://www.ugsnx.com/thread-227-1-1.html1 B& ~4 G+ D, o8 [% v
# h3 I/ H& `: A& z7 @
----------------------------
, p) L7 E- w4 P# n: W& jUG安装错误问题(四)2 Y; @" z  i" B' V0 h0 k6 |
http://www.ugsnx.com/thread-241-1-1.html9 x8 h' h* w! G+ Z3 x

3 {- P  H3 }  K" U; i9 n" Q  ?6 \----------------------------
" h& f# N4 k8 O. V% w4 KUG安装错误问题(五)* |9 q& Q( }. j: j
http://www.ugsnx.com/thread-353-1-1.html
' R, K9 J+ H& j0 K: F
http://www.ugsnx.com/thread-25184-1-1.html
. d( _6 V7 T0 g/ z; x$ z2 ]
+ o% w7 L4 [4 g0 {+ [0 W
----------------------------

0 S1 b* [) d% g  q; J8 nUG安装错误问题(六)
2 a' M2 f* [. K. @6 Ehttp://www.ugsnx.com/thread-355-1-1.html
0 _2 h$ Z- C, i4 k3 Y# K
; r: @* W8 R5 y5 H% W# _
---------------------------- 2 V4 c% [+ R4 K& e+ \
UG安装错误问题(七)- |9 Z' w' X' R! f' f- y' i$ G
http://www.ugsnx.com/thread-356-1-1.html
% Q# `! @0 `' ?8 Z* o3 Z8 R

+ _. P* z3 x5 h( z4 o/ u" Z$ g, jhttp://www.ugsnx.com/thread-18605-1-1.html/ J' B, g# s, ~% `: Y) e; z

9 \2 u, i2 f, c3 z/ F, g6 Z2 {
4 }5 {, T& f! M5 x4 n5 ^% k9 w1 \  F
----------------------------
0 V# ~1 \" P0 d+ i2 [
UG安装错误问题(八)0 Q  z) a# l- v1 c( S
http://www.ugsnx.com/thread-357-1-1.html

  R* v- O  e: N! N4 O. [1 M( [- J; V

" x( Q8 ?% v& a/ H( k$ q  Z9 C+ p  Ihttp://www.ugsnx.com/thread-165373-1-1.html) r! N, `9 ^7 m2 i  K( y" V+ M

* I1 i! E& x% y+ c/ Q) k  @# o- Z& c1 o+ A- g* K0 |/ ^

' c: ~- [" T# O7 K) b' I/ V2 U$ D/ S

& [  t4 ^& T9 }5 Y( j6 |----------------------------
- e9 V! Q+ s/ I' \* a" BUG安装错误问题(九). S; M9 w/ |3 A" B7 d. G
http://www.ugsnx.com/thread-358-1-1.html
; E# z7 Q- r# c" V' @- X* ^. ?+ J4 T" l7 P2 l; ^5 F
----------------------------
% ?1 N9 |- ?; q- k( A& S# h( r3 WUG安装错误问题(十)
- R+ l* `5 p2 m& B" L) p+ ]http://www.ugsnx.com/thread-359-1-1.html  \. @$ s3 u! T/ I- t3 s4 Q/ R- `8 N

7 h" c0 X- N, O0 A3 R---------------------------- 9 e& ]# D. V8 _$ D8 S( F; v* I- K
UG安装错误问题(十一)  @7 C6 g# m: h9 c: j9 E# e
http://www.ugsnx.com/thread-371-1-1.html
& D4 a! J+ c8 @5 E5 f/ u
1 S$ \& |) j0 ^6 g: @4 E: d; S9 Z( \0 t( L% u7 _3 a0 I& |
----------------------------
7 U* ?/ u& A( M& D& wUG安装错误问题(十二)
! F. \* ]/ j8 U9 x$ dhttp://www.ugsnx.com/thread-388-1-1.html
$ \: W) _( L* Y( t! @
2 b' q" B0 e( V' q
- G5 p. s. @, Q. `5 B& C2 q& I---------------------------- 4 U8 a7 w. S  ?
UG安装错误问题(十三)
( T7 _' w' e' T( {2 l. A' P/ ^3 thttp://www.ugsnx.com/thread-536-1-1.html
& y7 _3 [" M; M6 v7 I; O
( u& O) v) [! k% @- P) r$ o---------------------------- 2 g( A2 X# d; A- S# v
UG安装错误问题(十四)
2 `) Q7 m1 L# \* [http://www.ugsnx.com/thread-537-1-1.html
# P6 S1 Z: M% T& s& V
* r1 ~9 n2 m4 T7 {8 a- j2 Y  b/ t----------------------------
- d* f; n$ W3 iUG安装错误问题(十五)
$ L& e4 h) `0 o/ fhttp://www.ugsnx.com/thread-1577-1-1.html% u! w  t& v$ f; L

& p6 R- g; W1 t----------------------------
2 X! l" V& G$ PUG安装错误问题(十六)
& }& Z  K# Y! A4 R# ~) A9 Ohttp://www.ugsnx.com/thread-2059-1-1.html/ `* k/ L# e6 g
4 R) |# r- S% y$ m& d+ {0 i4 a
----------------------------
" i: u0 U/ s4 n1 W8 dUG安装错误问题(十七)
- t4 N4 `% _8 ~& ihttp://www.ugsnx.com/thread-2903-1-1.html/ [  `4 i# e  h' y5 ^- r* d4 @+ S. x
+ N3 Q6 M5 ?5 m8 Q5 w( Z0 X4 u" n. }
  {$ P% f7 g7 L+ l! i1 c0 L1 s% H
---------------------------- 0 @. i; ~/ Z; ]+ S$ Y# Y; D: a& A
UG安装错误问题(十八)
2 B* P& A' M1 d* G( r1 R0 o5 yhttp://www.ugsnx.com/thread-4765-1-1.html/ y" ]! G2 U  p. Z$ L& n6 Y

+ q6 T) [/ J1 i! E% W# V# h& C) z% b0 [" M: F& {( W
( G  J6 X+ Q8 E: f9 u# [+ a
----------------------------
! _; T& D4 L: B5 IUG安装错误问题(十九) , \# k  `1 `; j/ x$ ^
http://www.ugsnx.com/thread-4120-1-1.html0 S- Z' f8 b- U4 f5 ~# I) P
# j! E$ I$ y, w$ I  Q

" Z6 W. {0 `& s! X$ b- u

1 }% V7 ]3 x+ M6 `" J以上两张图片意思一样,只是一个中文版一个英文版( a- @  Z3 u! r
----------------------------
! ^, J1 Z; i  Q  `4 a% nUG安装错误问题(二十  $ {, ~. T! m" S
http://www.ugsnx.com/thread-2742-1-1.html
" r& e$ I  @" E( I/ f  d

& L. y4 ~1 g: b; m( h----------------------------
6 v0 E# ~2 Y, |UG安装错误问题(二十一  
8 V& X7 [0 u' u/ \5 vhttp://www.ugsnx.com/thread-5332-1-1.html
9 o3 R+ `; V* y1 E* L
" Y2 B7 p  M/ [2 S  R
----------------------------
6 i5 i4 b5 g; i% O  A+ k; f( MUG安装错误问题(二十二) % I+ b& t3 ~! T" n- v
http://www.ugsnx.com/thread-6415-1-1.html
+ q/ ^& N% ^" L

( F5 p  S0 b) ^* _7 r  H
----------------------------
# |' D3 I* ]" \& {7 F( zUG安装错误问题(二十三) 0 w6 N" z! y6 ?' {8 Q; x3 m
http://www.ugsnx.com/thread-6696-1-1.html
  H* n, g3 |: m. o2 }9 s, Q! @
- ~9 l6 q$ g4 b8 q* Y
----------------------------
% k' x9 l0 f* @UG安装错误问题(二十四)
" D, D8 c2 j% ahttp://www.ugsnx.com/thread-7101-1-1.html
. C: g# H+ P' ?: y
$ q. f. y" I7 c* O/ I# w+ P+ n
----------------------------
: t7 @% o% A- a) j& H' e( j, ] UG安装错误问题(二十五) 1 d, N3 L( r2 X- b9 f
http://www.ugsnx.com/thread-7496-1-1.html
/ n+ w' s! Z* {
/ S: j. |2 k- w" X0 d- s
----------------------------   Y7 n- \5 T; S% ?5 j/ u. C
UG安装错误问题(二十六)
6 Z0 V- R, R: yhttp://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html

) i$ c; {" k( Y3 G; U. y
& ~/ w4 v3 {8 J9 H9 E

/ g8 f; M4 ~' G' ]7 }+ a, l
----------------------------
) H( P! g( ~; o5 I8 a8 m, h' v. p5 yUG安装错误问题(二十七)5 [$ x# t$ K9 }9 I3 N: y, |  d. M
http://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html

5 ~9 ]' y0 ~3 w: v1 U1 S& o# ?+ t$ S: _$ O, N. g
' y. x0 r. o, G
---------------------------- - n" z% w5 [# I0 i# \5 A
UG安装错误问题(二十八)
$ j8 H  o$ |  {' M+ qhttp://www.ugsnx.com/thread-10597-1-1.html
+ S4 d, A8 p# ~- f* h) L& O, r) ?

7 |5 w, `2 l4 x: G5 a3 `3 x, v
) z' a0 e+ ~' Y  n

+ q- G+ q- y( p3 K' }8 @2 Nhttp://www.ugsnx.com/thread-18831-1-1.html9 j( |5 ?8 w8 {0 f: u5 o
  Q) C1 s( ^3 J. I
---------------------------- ; S# u; h% z* e4 y+ f1 M1 B( C- z
UG安装错误问题(二十九)
0 A( d/ J3 ~4 U# M. ~3 a3 w
http://www.ugsnx.com/thread-17872-1-1.html7 B  ~, m% `* `: }9 s/ C
5 B+ a9 O! c4 T3 D5 _( M- `

: a7 z& C# R$ f
$ p; P. Q) c0 p% f
UG安装错误问题(三十)
2 B: H# y/ s5 v6 l
http://www.ugsnx.com/thread-1713-1-1.html1 a, c2 _* f6 R2 B$ I
: v. U- i* |- G& d- b
---------------------------- 4 T3 q0 D' G1 L$ F6 T! z& n8 T
UG安装错误问题(三十一)& d: S' C2 N, ^1 ]
http://www.ugsnx.com/thread-20098-1-1.html
; g- X) [7 R! B
- T2 o# k7 I+ \' W
---------------------------- # l4 X# j0 Y: Q6 @/ `  [
UG安装错误问题(三十二)" e3 \1 o/ ]" W7 \4 c1 n
http://www.ugsnx.com/thread-20496-1-1.html
8 w) b: ?2 V* W. F# x1 z+ R
, b! N, ^, z0 Z: R/ r7 e) J- Y
---------------------------- 5 D! J2 T2 j3 B1 l4 ]  l- X
UG安装错误问题(三十三)
) A6 D! U9 ?1 }http://www.ugsnx.com/thread-20639-1-1.html

. ]* s+ d7 j4 c0 e4 w9 k  [" D5 E- a# [+ @+ w6 D( F, Q/ o8 |9 \- m0 G
---------------------------- 1 A2 l, |& _$ @* ^7 U
UG安装错误问题(三十四)% P/ c' ]! o" N* P- N. S
http://www.ugsnx.com/thread-26186-1-1.html

9 d9 Q: J+ w" `: j9 K7 Z/ \2 Z  N
; y5 E6 S' b9 {6 p& x) k; b----------------------------
4 [7 k  B5 q: A' U$ }( r" c, YUG安装错误问题(三十五)! T9 W  ]3 x1 V* N
http://www.ugsnx.com/thread-27814-1-1.html
! }8 ]) d: U. L  H7 [

% j; h  R* n' [) e: S# T: r4 ]----------------------------
, g% E4 {. X! e2 O9 pUG安装错误问题(三十六)
9 G' F$ H& Q# o4 g& H8 O' Qhttp://www.ugsnx.com/thread-29032-1-1.html
4 A1 o+ K/ h/ f" j% e2 `* b8 c

6 {/ Z8 a$ o$ U) r
3 c% Z! Z* r/ k5 khttp://www.ugsnx.com/thread-20661-1-1.html
9 B6 `( K# R: ]" p. H

3 i. {  g' |2 }# G) L! a* J1 K; F, `0 v& @* `
----------------------------
; o* r. A' A7 j5 S( g/ pUG安装错误问题(三十七)
3 B+ u* B+ q& H$ h% U
http://www.ugsnx.com/thread-35313-1-1.html( H" V) z- G0 B- V" u. k$ q
2 m0 }, V4 h1 J; c$ S
----------------------------
4 `6 [4 N9 A8 u! G) l5 O8 yUG安装错误问题(三十八)

5 _' {0 t1 j" I2 o" j+ ^/ R2 W# Ghttp://www.ugsnx.com/thread-36220-1-1.html; u, ?9 N7 o' V# ]5 ~! o1 b) C
: V% b' P5 r8 z) V7 O
% S! v2 b2 s' d% ~' v

& ]' r  f- A# o, W1 s---------------------------- - K6 c7 d! P  z" [; x" r
UG安装错误问题(三十九)

  }( C* x( |2 s1 ^, ehttp://www.ugsnx.com/thread-36587-1-1.html  T% Q) z. q, b0 x* L2 _

. t# C$ _+ K& w) _4 q' S: z; O6 s; M/ w3 g% t

2 _% i) d6 i! y3 H0 t----------------------------
3 t7 Z/ A' Q2 R. M' IUG安装错误问题(四十)

, U2 Q8 u+ n1 j9 r, w: ihttp://www.ugsnx.com/thread-37522-1-1.html
* P) i$ e/ O0 ~1 A: d
; Q9 T3 a! @' P
---------------------------- 7 H7 v  \, z3 B4 g3 }
UG安装错误问题(四十一)
$ a) e  L- I4 \2 U* w9 z$ W
http://www.ugsnx.com/thread-37708-1-1.html0 D* }  ~4 W- L7 ]9 f6 V
( f+ R3 z: k, r5 }
---------------------------- 4 D9 e. Q( F9 I4 h) U
UG安装错误问题(四十二)
1 W4 G0 L8 f0 X- j
http://www.ugsnx.com/thread-39293-1-1.html
% U3 G+ u" n6 I) ^* o8 b3 Y- n
8 P1 _0 j0 U4 l: H7 P' r/ e7 o, _* b4 `. c4 t
----------------------------
- m( Y+ V. x& h/ A2 x+ ~. i0 WUG安装错误问题(四十三)

2 _; y2 ]4 H! [5 c, whttp://www.ugsnx.com/thread-39994-1-1.html1 O. _6 D) e/ R% S

! d  y# b% q/ m3 ~; U* [
) g+ X! p6 s; a% M$ }' L! B# n4 B
---------------------------- 7 X6 l* n; z, v
UG安装错误问题(四十四)
1 u9 {9 H! H1 j! A- q4 B9 \7 J( _
http://www.ugsnx.com/thread-40188-1-1.html
! Q6 C6 q5 h# _$ L- H- }+ M, m

- O8 r+ I* [  t: Y. y( h' x5 ?  T
6 }; r$ Z& p. G9 t0 J% K! _0 I7 L" M( ~. s3 w0 S% w+ L5 ~& x
----------------------------
$ @- H8 r) o' I2 {0 c6 G- XUG安装错误问题(四十五)

$ t5 U. S& b' m4 ahttp://www.ugsnx.com/thread-52560-1-1.html/ [! R) d" d/ m2 b8 A3 h

( c" g# [/ U' [! x& w, m" Y/ s5 u0 }' B0 R9 t$ j

/ g3 B, W) y% x---------------------------- * B4 u5 i' U1 @4 O* k; D+ w
UG安装错误问题(四十六)

$ e. M1 `4 k4 rhttp://www.ugsnx.com/thread-28493-1-1.html% I( ]$ w' c; t; r) ^

5 g6 |# J( s! F  p
6 `) S& A" I% {  B( u8 ]% B) U* b4 X- w6 g
---------------------------- ) q& ~% x3 O: u& D; T. Q$ I4 w+ u
UG安装错误问题(四十七)
. d- D  d0 }$ v- x5 A
http://www.ugsnx.com/thread-165374-1-1.html2 D- M& {' W$ s1 W
. ^4 R: D5 B) J0 z! i
% a2 Y1 k4 `2 g- ~7 u7 ~
; T4 I" m: e  u" g7 g+ ~8 `
& y0 }( l! s0 w" C3 s* D
本贴将收集所有的错误,以后会一直更新。
- a9 K; F  S- N" \  G3 R% H2 h% E4 U# x- o; k6 D- t

; N' N2 G2 b& b( [4 L: d
  k: E; w+ U4 W% J+ {3 h5 A/ s7 T/ t% `5 M
# P7 y5 b+ Q/ w+ n3 N* m; H: A
1 M7 ]3 _. T9 o/ l+ W: o

' _) g$ x& P- ^# f, N. t2 O4 `
& i* y4 s0 g: N3 ?; i; h! t: f  f& T9 Y2 S8 `
. O- Y8 E5 _0 Y' k
* ~+ q0 ~6 J6 z
/ I; p1 O7 k8 D& A; b/ H
. ?* X! E8 p$ Y2 e$ `
. ~9 ~8 h2 _( h  l
; i2 \8 \+ M& q' i0 k

. o% b3 S9 h: M8 W
1 ]% b& Z3 L; ~0 X& l: F
6 c- H+ f6 u3 F/ c- W5 [. M1 P. H7 C1 U( \' N/ n6 N0 S
2 H, O( ?6 ~- ?; m1 d9 ?
' H) q$ W  T/ L

( D+ w' [) Y7 H( X& f3 W. b+ W5 w8 S2 L# g$ D$ j
+ \( ^- g2 a! p4 ?

# p3 W. C# a: E  R
6 O  G  H0 C' O% P: V$ d6 M/ n, o0 D* N2 t( g% x+ ^% |, I) ?, b$ I& |

; Q" ^0 `& Z1 u1 o. d4 G1 A% d" J  A7 o  ~

点评

有叶版在,没解决不了的UG安装问题!  发表于 2012-2-9 18:05

评分

参与人数 9G币 +110 收起 理由
zhuzhancheng + 2 我的10.0安装升级包之后出现了(-8)错误
是你的益达 + 2 不错,支持!
沉默的酸牛奶 + 3 牛!
lewlew + 10 赞一个!
asdfasd + 10 版主看看我在这个帖子里的回复!UG9.0安装出.
8017 + 10 牛!
禦颩起儛 + 3 不错,支持!
cai718li + 20 牛!
小马哥 + 50 没有安装不了的ug

查看全部评分

有奖推广贴子: 

分享到: 
收藏收藏325 分享分享6 支持支持607 反对反对 转发到微博
回复

使用道具 举报

四级士官

Rank: 3Rank: 3

UID
558943
U币
1
G币
726
元宝
2
技术
0
主题
0
帖子
31
精华
0
阅读权限
55
注册时间
2016-1-9
最后登录
2017-3-5
在线时间
44 小时
居住地
江苏省

社区QQ达人

推荐
发表于 2016-1-9 16:53:48 | 只看该作者
楼主你好,我是新手在装UG10.0,我的电脑是win10的,装了三次了,都是这样,能不能抽空帮我看一下,万分感谢啊!!!

捕获.PNG (40.68 KB, 下载次数: 2573)

安装结束后打开

安装结束后打开

捕获2.PNG (29.47 KB, 下载次数: 2301)

第一个点确定后变这样了

第一个点确定后变这样了

捕获3.PNG (4.5 KB, 下载次数: 2437)

第二个点确定后变这样了,而且关不掉这个界面

第二个点确定后变这样了,而且关不掉这个界面
回复 支持 76 反对 1

使用道具 举报

少尉

Rank: 5Rank: 5

UID
592552
U币
9
G币
1976
元宝
8
技术
0
主题
6
帖子
122
精华
0
阅读权限
75
注册时间
2016-3-12
最后登录
2017-6-22
在线时间
123 小时
居住地
山东省 青岛市 黄岛区

社区QQ达人

推荐
发表于 2016-4-18 16:46:26 | 只看该作者
   我为什么安装老是出现这个问题?' y) j6 x* n- r6 I

搜狗截图20160418164503.jpg (79.54 KB, 下载次数: 957)

搜狗截图20160418164503.jpg
回复 支持 13 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

UID
1575
U币
0
G币
11
元宝
0
技术
0
主题
0
帖子
5
精华
0
阅读权限
10
注册时间
2012-1-31
最后登录
2012-1-31
在线时间
0 小时
推荐
发表于 2012-1-31 21:33:32 | 只看该作者
这个问题怎么回事啊 我的是6.0的哈 万能许可证安好了 启动时出现这个问题。求解决啊!!!呼呼
回复 支持 7 反对 0

使用道具 举报

上等兵

Rank: 1

UID
248197
U币
1
G币
73
元宝
0
技术
0
主题
0
帖子
5
精华
0
阅读权限
20
注册时间
2014-10-17
最后登录
2016-9-27
在线时间
3 小时
推荐
发表于 2016-9-27 15:52:22 | 只看该作者
安装程序集组件{837BF1EB-D770-94EB-A01F-C8B3B9A1E18E}时出错。HRESULT:0X80070002  叶老师,能告知这是什么问题吗?
回复 支持 6 反对 0

使用道具 举报

二级士官

Rank: 2

UID
12836
U币
0
G币
236
元宝
0
技术
0
主题
0
帖子
64
精华
0
阅读权限
40
注册时间
2012-5-23
最后登录
2015-7-3
在线时间
15 小时

社区QQ达人

推荐
发表于 2012-5-23 23:02:10 | 只看该作者
太全面了,顶
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

Administrator

UG论坛创始人

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

UID
1
U币
45070
G币
3083923
元宝
168
技术
14
主题
2481
帖子
16194
精华
15
阅读权限
255
注册时间
2011-11-21
最后登录
2017-6-28
在线时间
11262 小时
居住地
浙江省 温州市 乐清市 柳市镇

社区QQ达人站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

QQ
QQ
推荐
 楼主| 发表于 2012-2-16 10:25:09 | 只看该作者
□匡□ 发表于 2012-2-11 22:11 & F/ u' ~: ]) ^7 ?) V
NX7.5下载,我下了,版本是NX.V7.5.32Bit,安装视频里面说什么有32位系统和64位系统的LIC,但我的只有一个L ...

, {% L6 d4 B+ y1 _, m( }! n5 M你有没有看我的教程,http://www.ugsnx.com/thread-264-1-1.html5 p2 Z5 h0 j; X& E# w
:handshake& b) a6 Q2 J  }" q4 ?
看下什么症状,才好对症下药。我教程里已经说得很清楚了。怎么检测许可证
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

UID
1987
U币
0
G币
41
元宝
0
技术
0
主题
1
帖子
0
精华
0
阅读权限
10
注册时间
2012-2-7
最后登录
2014-9-5
在线时间
3 小时
推荐
发表于 2012-2-7 17:21:47 | 只看该作者
????
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

中尉

Rank: 5Rank: 5

UID
1058
U币
11
G币
4508
元宝
0
技术
0
主题
5
帖子
132
精华
0
阅读权限
90
注册时间
2012-1-12
最后登录
2016-1-2
在线时间
58 小时
推荐
发表于 2012-1-30 21:43:37 | 只看该作者
这个论坛 真的越办越好了! 加油!
堅持到底就是勝利!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

贵宾

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
22
U币
3512
G币
29499
元宝
12
技术
1
主题
87
帖子
3305
精华
1
阅读权限
100
注册时间
2011-11-21
最后登录
2017-3-17
在线时间
834 小时

灌水王社区QQ达人论坛技术员论坛元老论坛贡献

沙发
发表于 2012-1-7 17:15:19 | 只看该作者
这么全,支持老大。谢谢老大
回复 支持 反对

使用道具 举报

贵宾

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
24
U币
36
G币
21998
元宝
106
技术
3
主题
49
帖子
1646
精华
0
阅读权限
100
注册时间
2011-11-21
最后登录
2017-6-23
在线时间
738 小时

优秀版主论坛技术员论坛元老

板凳
发表于 2012-1-10 13:42:45 | 只看该作者
太好了~!支持叶版,叶版辛苦了!~~~~·
今日寒窗苦读,必定有我;明朝独占鳌头,舍我其谁!
回复 支持 反对

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

UID
1731
U币
2
G币
1438
元宝
0
技术
0
主题
0
帖子
178
精华
0
阅读权限
70
注册时间
2012-2-3
最后登录
2017-1-22
在线时间
69 小时

灌水王社区QQ达人

6#
发表于 2012-2-3 11:53:01 | 只看该作者
支持叶版!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

Administrator

UG论坛创始人

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

UID
1
U币
45070
G币
3083923
元宝
168
技术
14
主题
2481
帖子
16194
精华
15
阅读权限
255
注册时间
2011-11-21
最后登录
2017-6-28
在线时间
11262 小时
居住地
浙江省 温州市 乐清市 柳市镇

社区QQ达人站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

QQ
QQ
7#
 楼主| 发表于 2012-2-3 11:54:21 | 只看该作者
天亦泪 发表于 2012-2-3 11:53
! r1 ^- Y* f! k2 u5 Q7 Z3 C4 l+ r' a支持叶版!!!!!!!
/ T5 T1 o4 J" H8 f' Z+ J/ r3 W/ R
相互学习共同进步:handshake
回复 支持 反对

使用道具 举报

Administrator

UG论坛创始人

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

UID
1
U币
45070
G币
3083923
元宝
168
技术
14
主题
2481
帖子
16194
精华
15
阅读权限
255
注册时间
2011-11-21
最后登录
2017-6-28
在线时间
11262 小时
居住地
浙江省 温州市 乐清市 柳市镇

社区QQ达人站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

QQ
QQ
8#
 楼主| 发表于 2012-2-3 11:54:57 | 只看该作者
hslhsl 发表于 2012-1-31 21:33 * T6 n. S% m2 b6 |4 m5 m9 S
这个问题怎么回事啊 我的是6.0的哈 万能许可证安好了 启动时出现这个问题。求解决啊!!!呼呼
7 _5 I$ E& R$ N7 s
:handshake注意你的许可证文件让你改错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

UID
1812
U币
0
G币
22
元宝
0
技术
0
主题
0
帖子
3
精华
0
阅读权限
10
注册时间
2012-2-4
最后登录
2016-3-3
在线时间
2 小时
9#
发表于 2012-2-4 14:26:50 | 只看该作者
问题5,按照你的方法好像不是显卡的问题,怎么办呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

关闭

3D世界网提示:

CNC编程工程师班正式开班啦~
CNC编程工程师班正式开班啦~
CNC编程工程师班正式开班,若学完3D云课全套课程,技术能力即可达到1-3年编程工程师水准,赶紧来报名吧!

查看 »

 
 
开通VIP会员
客服电话:
0577-62768002
UG论坛官方群:
UG爱好者论坛官方群七
UG论坛官方群:
UG爱好者论坛官方群十
工作时间:
9:00-17:00
 

UG爱好者论坛 ( 浙ICP备15013022号-4 )    申请VIP会员申请VIP会员专用通道,请勿咨询UG技术问题以及论坛使用问题!论坛管理员

本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:15375666777@qq.com   【现在距离国庆节放假还有】:

Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2017 Comsenz Inc. GMT+8, 2017-6-28 23:38

返回顶部